Τ Ρ Ο Υ Κ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΟΥΦΑΝ,ΤΣΑΝΤΕΣ,ΖΩΝΕΣ,ΤΕΝΤΕΣ κ.λ.π)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ